AKROPOLIS, GREECE

Akropolis için pek söylenecek birşey yok sanırım, o koca mimarinin içinde insan kendini eski zamanları hayal ederken buluveriyor. Mükemmel bir mimari, ihtişamlı bir tarih. Fazla söze gerk yok….

There are no words for Acropolis I think, in that huge architecture i find my self day dreaming about the old times. Impeccable architecture, glorious history. I don’t need to say more…

 

Continue reading